Strona główna         O projekcie         Ogłoszenia         Zajęcia         Zdjęcia         Kontakt
   

"Język obcy w usługach"
01.09.2013-30.06.2015
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bezpłatne szkolenie językowe skierowane do 180 osób z maksymalnie średnim wykształceniem, zamieszkujących województwo lubuskie (zgodnie z KC) w wieku 18–64 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach znajomości języków obcych. Do wsparcia kwalifikować się będą również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. więcej >

 

Inne bezpłatne Szkolenia językowe:

Powiedz to! Szkolenia językowe dla mieszkańców lubuskiego

Jezyki branzowe HoReCa

Szkolenia dla branzy turystycznej


więcej szkoleń>